Kauczuki naturalne

TSR 10, TSR 20, L, CV 50, CV 60, RSS 1, RSS 3, Skim Block, off grades

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Aniela Majchrzak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 30
Kom.: +48 792 083 934

TCP 1, TCP 1X, TCP 2

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Aniela Majchrzak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 30
Kom.: +48 792 083 934
 • niskoamoniakalny LA,
 • wysokoamoniakalny HA,
 • prewulkanizowany PV

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Renata Malinowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 37
Kom.: +48 792 083 934
Aniela Majchrzak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 30
Kom.: +48 792 083 934

Kauczuki syntetyczne

Jeden z najbardziej popularnych kauczuków syntetycznych wykorzystywanych w przemyśle gumowym. Ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz łatwą przetwarzalność ponad 70% całej światowej produkcji kauczuku SBR znalazło zastosowanie przy wytwarzaniu opon samochodowych, ciężarowych i autobusów.

Z kauczuków SBR wykonuje się również wiele artykułów technicznych, do których można zaliczyć taśmy przenośnikowe, paski klinowe, podeszwy, izolacje przewodów elektrycznych, wężę, wałki, opakowania gumowe mające kontakt z żywnością i farmaceutykami.

W swojej ofercie posiadamy kauczuki SBR:

 • emulsyjne – nieolejowane (1500, 1502), olejowane oraz wysokostyrenowe,
 • rozpuszczalnikowe.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536
Dorota Szczęsny
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 39
Kom.: +48 601 664 995

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Dorota Szczęsny
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 39
Kom.: +48 601 664 995
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390
Krzysztof Kustosz
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 19
Kom.: +48 601 148 527
David Kot
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 53
Kom.: +48 531 120 269

Sadze

Napełniacze jasne

Osoba kontaktowa

Agata Urbaniak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 531 827 237

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
 • Mikronizowana
 • Powlekana
 • Granulowana
 • Strącana

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379

Plastyfikatory, zmiękczacze

Żywice

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535
 • Balsamiczna
 • Niekrystalizująca
 • Dysproporcjonowana
 • Spolimeryzowana

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535
 • Trójetyloglikolowe
 • Glicerynowe
 • Pentaerytrytowe
 • Modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

PVA, PVAL lub PVOH

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Sieciowanie polimerów

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

CBS, DCBS, MBT, MBTS, TMTD, MBS, ETU, ZEPC, ZDBC, ZDEC, DPG, TBBS, TBzTD, PVI etc.

Osoba kontaktowa

Ilona Tworkowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 570 741 116
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536
 • Tlenki cynku
 • Stearyna

Osoba kontaktowa

Agata Urbaniak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 531 827 237

TRIM, TAC, EDMA, Pozostałe grupy

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536

Środki przeciwstarzeniowe

TMQ, 6PPD, IPPD, BHT, ODPA, MBI, MMBI, inne

Produkty plamiące i nieplamiące

Osoba kontaktowa

Agata Urbaniak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 531 827 237
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 533 312 959
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Środki pomocnicze

 • Lubrikanty – środki poprawiające płynięcie materiałów polimerowych
 • Homogenizatory
 • Środki poprawiającę dyspersję napełniaczy
 • Środki zwiększające/zmniejszające kleistość konfekcyjną

Osoba kontaktowa

Monika Sroka
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 44
Krzysztof Kustosz
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 19
Kom.: +48 601 148 527
 • Środki antyadhezyjne do form wulkanizacyjnych
 • Emulsje silikonowe
 • Środki antyadhezyjne do niezwulkanizowanych mieszanek gumowych
 • Środki ułatwiające zdejmowanie z rdzeni węźy profilowanych (mandrel release)
 • Emulsje ułatwiające montaż detali w profilach

Osoba kontaktowa

Monika Sroka
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 44
Krzysztof Kustosz
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 19
Kom.: +48 601 148 527

Pozostałe grupy

 • Stabilizatory
 • Antyutleniacze w postaci dyspersji wodnej i w proszku
 • Środki przeciwpienne
 • Środki zapobiegające tworzeniu się błony (dewebbing agents)
 • Środki zwiększające lepkość lateksów
 • Środki zwiększające kleistość konfekcyjną lateksów
 • Środki zmniejszające kleistość wyrobów z lateksów syntetycznych
 • Peptyzatory
 • Środki zapobiegające rozwojowi bakterii

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Krzysztof Kustosz
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 19
Kom.: +48 601 148 527

ADC, TSH, OBSH

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536
 • Wodorotlenki glinu i magnezu
 • Plastyfikatory fosforanowe
 • Chloroparafina
 • Trójtlenek antymonu
 • Boran cynku
 • Inne

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536
David Kot
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 53
Kom.: +48 531 120 269

Osoba kontaktowa

Agata Urbaniak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 33
Kom.: +48 531 827 237

Osoba kontaktowa

Dorota Szczęsny
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 39
Kom.: +48 601 664 995
Magdalena Kaczmarek
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 37
Kom.: +48 533322569

Osoba kontaktowa

Karolina Kmiecik
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 28
Kom.: +48 530 892 298
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
 • Masterbacze barwników organicznych i nieorganicznych
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne – proszki

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994
Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379