Idea REACH

REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów). Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji chemicznych wprowadzonych na rynek Wspólnoty przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach. Ma ono zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale również tych, które towarzyszą nam w codziennym życiu, jak na przykład środków czyszczących, farb, a także składników wyrobów odzieżowych, mebli czy urządzeń elektrycznych.

System REACH zapewnia znacznie łatwiejszy dostęp do informacji o właściwościach substancji oraz o niebezpiecznych składnikach wchodzących w skład preparatów. Wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH skutkuje również łatwiejszym zarządzaniem ryzykiem, a także racjonalizacją asortymentu produkcji.

Realizacja powyższego wiąże się z przygotowaniem i złożeniem dokumentacji rejestracyjnej przez producentów i importerów. Rejestracja jest procesem rozłożonym w czasie i w chwili obecnej dobiega końca jej ostatni etap. Od 1 czerwca 2018 r. możliwe będzie wprowadzanie do obrotu w ilości co najmniej 1 tony/rok substancji zarejestrowanych właściwie lub substancji zarejestrowanych wstępnie będących zapasami magazynowymi z okresu, kiedy obowiązywała rejestracja wstępna.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że wszystkie substancje i mieszaniny znajdujące się w ofercie firmy Torimex Chemicals Sp. z o.o. wypełniają w całości obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH.

Deklaracja REACH: Deklaracja-REACH.pdf

Deklaracja SVHC: Ogólna-deklaracja-SVHC.pdf

Osoba kontaktowa

Dagmara Gadomska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 36
Kom.: +48 792 001 289