Polimery

Chlorowane polietyleny (CPE)- modyfikacja m.in. PVC
Kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe (NBR) – modyfikacja PVC
Kauczuki Etylenowo-Propynelowe (EPM) i Etylenowo-Propylenowo-Dienowe (EPDM) – modyfikacja PE/PP
Kauczuki butadienowo-styrenowe (SBR) – modyfikacja tworzyw styrenowych

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Kauczuki termoplastyczne TPE-S: SBS, SIS, SEBS, SBBS

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Kopolimery etylenowo-octanowinylowe (EVA)
Kopolimery etylenu i akrylanu butylu (EBA)
Kopolimery etylenu z n-oktenem – elastomery poliolefinowe

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

PVA, PVAL lub PVOH

Osoba kontaktowa

Aleksandra Niezgoda-Bieńkowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 533 312 959
Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Dodatki modyfikujące

Modyfikatory płynięcia
Modyfikatory udarności

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Porofor ADC, OBSH, TSH

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390
Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536

Wodorotlenki glinu i magnezu
Plastyfikatory fosforanowe
Chloroparafina
Trójtlenek antymonu
Boran cynku
Inne

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Antyutleniacze fenolowe – 1010, 1076 i inne
Antyutleniacze fosforynowe
Antyutleniacze tioeterowe

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Sadze

Napełniacze jasne

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Mikronizowana
Powlekana
Granulowana
Strącana

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Pozostałe surowce

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088
Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Osoba kontaktowa

Monika Pawłowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Osoba kontaktowa

Dorota Szczęsny
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 39
Kom.: +48 601 664 995

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390