Polimery

Modyfikowane siarką (tiuramowe), merkaptanami; ksantogenianami

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

SBS, SIS, SEBS, SBBS

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

PVA, PVAL lub PVOH

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

TSR 5, TSR 10, TSR 20, L, CV 50, CV 60, 10CV, RSS 1, RSS 3, SMR GP, Skim Block, off grades

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Aniela Majchrzak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 30
Kom.: +48 792 083 934

TCP 1, TCP 1X, TCP 2

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Aniela Majchrzak
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 30
Kom.: +48 792 083 934

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Żywice naturalne i syntetyczne

Alifatyczne C5, aromatyczne C9, alifatyczne modyfikowane aromatami C5/C9, uwodornione C5/DCPD/C9, styrenowo-indenowe, modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Balsamiczna, niekrystalizująca, dysproporcjonowana, spolimeryzowana

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Glicerynowe, pentaerytrytowe, glikolu trietylenowego, modyfikowane fenolami

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Termoreaktywne, sieciujące, terpenowo-fenolowe

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Węglowodorowych, terpenowo-fenolowych, kwasów żywicznych, estrów kalafonii

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Dyspersje polimerowe

Niskoamoniakalny LA, wysokoamoniakalny HA, prewulkanizowany PV

Osoba kontaktowa

Lidia Zasępa
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 12
Kom.: +48 603 446 042
Renata Malinowska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 37
Kom.: +48 792 083 934

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Środki przeciwstarzeniowe

“1010” CAS #: 6683-19-8, “368” CAS #: 31570-04-4

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

DLTDP, DSTDP

Osoba kontaktowa

Krystyna Popławska
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 14
Kom.: +48 607 307 338
Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

TMQ, 6PPD, IPPD, CDPA, ODPA (oktamina)

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 32
Kom.: +48 609 250 536

Plastyfikatory/Woski

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Osoba kontaktowa

Tomasz Grochowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 15
Kom.: +48 609 801 390

Wypełniacze

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Katarzyna Dymitruk
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 609 250 536

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Mikronizowana, powlekana, granulowana, strącana

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Dodatki/Środki pomocnicze

Osoba kontaktowa

Dorian Więzowski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 23
Kom.: +48 609 250 535

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Dorota Szczęsny
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 39
Kom.: +48 601 664 995

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Wodorotlenki glinu i magnezu, plastyfikatory fosforanowe, chloroparafina, trójtlenek antymonu, boran cynku, inne

Osoba kontaktowa

Tomasz Kurczewski
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 13
Kom.: +48 603 447 088

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994

Osoba kontaktowa

Przemysław Klimecki
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 533 325 379
Marta Herczyńska-Smejda
Tel.: +48 42 659 06 56 wew. 35
Kom.: +48 792 007 994