Informacje ogólne

RODO to rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i dotyczy wszystkich firm działających na terenie Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Innowacyjna 8.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, p. Lidię Zasępę z którym może się Pan/Pani kontaktować za pomocą e-mail: iod@torimex.pl lub tel: 042 659 06 56 wew. 12.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania i realizacji łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do PUODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania realizowania powyższego celu.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania procesu marketingowego.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: iod@torimex.pl.

 

RODO a proces rekrutacyjny

Administrator danych osobowych:

Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Innowacyjna 8
tel. 042 659 06 56
e-mail: poczta@torimex.pl

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

 

Celem przetwarzania danych jest udział Pana/Pani osoby w procesie rekrutacji na opisane stanowisko. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody.

W przypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody dane będą przetwarzane również w celu udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora danych w przyszłości.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator oraz jego pracownicy

Pana/Pani dane będą ujawnione dostawcom oprogramowania i usług internetowych takich jak poczta elektroniczna i przestrzeń dyskowa na serwerze, z których korzysta administrator.

Jeżeli zaistnieje ku temu potrzeba, podane dane będą mogły być ujawnione również podmiotom takim jak kancelarie prawne.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sam administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane swoich klientów na serwerach poza terytorium EOG.

 

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie, chyba że administrator wcześniej podejmie decyzję o usunięciu Pana/Pani danych ze zbioru kandydatów.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani również wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Będzie ono skutkowało niezwłocznym usunięciem Pana/Pani danych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału lub udostępnienia danych w procesach rekrutacyjnych zgodnie z wyrażoną zgodą.